Konferencja Stowarzyszenia Lakiernictwa Przemysłowego

Zrównoważony Rozwój Lakierni

Ptak Warsaw Expo
Nadarzyn

Hala B

Sala konferencyjna nr 1

10:30 – 10:40

Dariusz Drąg, Józef Spaleniak

Otwarcie konferencji


10:40 – 11:00

Piotr Nikończuk

ZUT Szczecin

Ślad węglowy - czy na pewno problem przyszłości?


11:00 – 11:30

Sylwester Zmysłowski

PC System

GemaConnect Dashboard – Inteligentny sposób zarządzania lakiernią


11:30 – 12:00

Piotr Kiljańczyk

NanoSphere

Droga grafenu od pomysłu do wdrożenia w przemyśle automotive

Case study malarni proszkowej


12:00 – 12:30

Kluthe Poland

Zrównoważone przygotowanie powierzchni - porównanie technologii


12:30 – 13:00

Włodzisław Ćwiąkalski

KATALIZATOR

Redukcja LZO w instalacjach przemysłowych - kompleksowe i innowacyjne rozwiązania ograniczania emisji i odzysku energii


13:00 – 13:30

ABC Colorex

Innowacja w lakierni ABC Colorex

Case study


13:30 – 14:00

Sylwester Zmysłowski

PC System

Dyrektywa ATEX Aspekty bezpieczeństwa na liniach do malowania proszkowego


14:00 – 14:30

Witold Parzonka

STELWELD

Udana modernizacja lakierni proszkowej


14:30 – 15:00

Iwona Laskowska

Euroimpianti

Dobry projekt i ekologiczne rozwiązania

10:30 – 11:00

Prezentacja Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego


11:00 – 11:30

Rafał Kretkiewicz

Chemetall BASF

Technologia VIANT


11:30 – 12:00

Robert Tichek, Krzysztof Kozak

SAMES

Optymalizacja procesów lakierowania

Dobór odpowiedniej technologii aplikacji, zwiększenie transferu, ograniczenie LZO


12:00 – 12:30

Ivo Roman

PT-Guard

Zintegrowane sterowanie chemicznymi procesami
przygotowania powierzchni Kajuro


12:30 – 13:00

Konrad Bączek

Nobel AKZO

Interpon Redox – system ochrony antykorozyjnej & OneCoat


13:00 – 13:30

Piotr Grąbkowski

Grąbkowski Technologie

Kabina lakiernicza szyta na miarę


13:30 – 14:00

Wioletta Szwarc

EKO-Color

Kolory natury i kompetencje


14:00 – 14:30

Jurand Pniak

Ecoline

Energooszczędność jest zielona – rozwiązania


14:30 – 15:00

Telematic

Platforma zarządzania kartami charakterystyki bezpieczeństwa

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełnienia programu i prelegentów

Program dwudniowej konferencji branżowej poświęconej technologii farb i powłok ochronnych, która odbędzie się podczas międzynarodowych targów Poland Coatings Expo 2023, w dniach 27-29 listopada 2024

Uczestnicy konferencji, której partnerem merytorycznym jest Stowarzyszenie Lakiernictwa Przemysłowego, będą mieli okazję odwiedzić te specjalistyczne targi i nawiązać kontakty z Wystawcami, a także uczestniczyć w działaniach networkingowych. Branżowa konferencja dostarczy aktualnych informacji technicznych i nowego zasobu wiedzy dla profesjonalistów z branży farb i powłok ochronnych. Sponsorzy i partnerzy konferencji zaprezentują również swoje najnowsze produkty i usługi.

Dzień 1:
Najnowsze osiągnięcia w technologii farb przemysłowych i powłok ochronnych
– sesja techniczna poświęcone postępom w nakładaniu farb i powłok
– sesja techniczna poświęcona innowacjom w zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska powłokach
– sesja na temat najnowszych technologii przygotowania powierzchni i obróbki wstępnej
– sesja pytań i odpowiedzi – dyskusja z prelegentami
– prezentacje firm

Dzień 2:
Lakiery przemysłowe – nowe trendy
– prezentacja na temat najnowszych osiągnięć w testowaniu i ocenie powłok
– sesja techniczna dotycząca farb i powłok ochronnych do zastosowań architektonicznych i dekoracyjnych
– dyskusja panelowa na temat wpływu cyfryzacji i automatyzacji na branżę farb i powłok
– prezentacje firm
– podsumowanie konferencji i uwagi końcowe

Tematy kongresu branży lakierniczej:

 1. Nowe technologie w lakiernictwie – omówienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii lakierniczych, takich jak farby inteligentne, farby ochronne i nanotechnologie.
 2. Bezpieczeństwo w lakiernictwie – dyskusja na temat zasad bezpieczeństwa w miejscu
  pracy, w tym przepisów dotyczących ochrony zdrowia i środowiska.
 3. Trendy w lakiernictwie – omówienie trendów i innowacji w dziedzinie projektowania stylizacji i kolorystyki, które mają wpływ na branże lakierniczą.
 4. Lakiernictwo przemysłowe – omówienie specyfiki lakiernictwa przemysłowego, w tym zastosowania, procesy produkcyjne, technologie i wyzwania.
 5. Farby ekologiczne – prezentacja nowych technologii i produktów związanych z farbami ekologicznymi oraz dyskusja na temat zrównoważonej produkcji i korzyści dla
  środowiska.
 6. Automatyzacja w lakiernictwie – omówienie roli automatyzacji w procesach lakierniczych, w tym zastosowania robotów, systemów sterowania i innych technologii.
 7. Zarządzanie procesami lakierniczymi – dyskusja na temat strategii zarządzania procesami lakierniczymi, w tym optymalizacji procesów, kontrolowania kosztów i zwiększania efektywności.
 8. Badania i rozwój w lakiernictwie – prezentacja najnowszych badań i osiągnięć w dziedzinie lakiernictwa oraz ich potencjalne zastosowania i wpływ na przemysł.
 9. Lakiernictwo samochodowe – omówienie specyfiki lakiernictwa samochodowego, w tym procesów produkcyjnych, innowacji w dziedzinie projektowania i stylizacji, jak również ochrony powłoki lakierniczej i konserwacji.
 10. Współpraca międzynarodowa w branży lakierniczej – prezentacja najlepszych praktyk z rożnych krajów i dyskusja na temat współpracy międzynarodowej w branży lakierniczej.